logo
zastava
slika
MAPA PIJACA I INFORMACIJE
Javne nabavke

 


Godina: 2016 / 2017 / 2018 /


Izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2016 godinu JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

19.12.2016

dokumentacija:


Licenciranje softvera na godišnjem nivou JN br.09/2016

01.12.2016

dokumentacija:


Usluga telefoni - fixni (centralizovana) JN br.05/2016

22.09.2016

dokumentacija:


Usluga obezbedjenja FTO (centralizovana) JN br.07/2016

20.09.2016

dokumentacija:


Javna nabavka dobara –Nabavka električne energije
(centralizovana) JN br. 08/2016

22.08.2016

dokumentacija:


Izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2016 godinu JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

11.08.2016

dokumentacija:


Usluga održavanja higijene (centralizovana) JN br. 04/2016

21.07.2016

dokumentacija:


Usluga mobilne telefonije (centralizovana) JN br. 06/2016

11.07.2016

dokumentacija:


Gorivo - motorni benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas (centralizovana) JN br. 03/2016

20.05.2016

dokumentacija:


Kancelarijski materijal (centralizovana) JN br. 02/2016

20.05.2016

dokumentacija:


Nabavka električne energije JN br. 01/2016

13.01.2016

dokumentacija:


Plan javnih nabavki za 2016 godinu JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

04.01.2016

dokumentacija:


Ostali sadržaj dokumentacije nalazi se na starom sajtu...

JKP "Gradske tržnice" Kragujevac ažurirano Monday, 22-Jan-2018 facebooktwitter
JKP "Gradske tržnice" Kragujevac
Vuka Karadžića br.2 , tel.034/301-625