logo
zastava
slika
MAPA PIJACA I INFORMACIJE
Program poslovanja

2016 Godina

  • Tržnice program poslovanja 2016 zadnja izmena - dokument.pdf


2015 Godina


  • Revizorski izveštaj za 2015 - dokument.pdf

  • Izveštaj o poslovanju 2015 - dokument.pdf

  • Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja 2015 - dokument.pdf

  • Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora2 2015 - dokument.pdf

  • Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju 2015 - dokument.pdf

  • Odluka o raspodeli dobiti 2015 - dokument.pdf

  • Usvajanja tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za prvi kvartal 2015 - dokument.pdf

  • Treći kvartal 2015 godine - dokument.pdf

  • Izveštaj revizije o pravilnosti finansiskog poslovanja za 2014 od 07.12.2015 - dokument.docx


Ostali sadržaj dokumentacije nalazi se na starom sajtu...

JKP "Gradske tržnice" Kragujevac ažurirano Monday, 23-Jan-2017 facebooktwitter
JKP "Gradske tržnice" Kragujevac
Vuka Karadžića br.2 , tel.034/301-625