logo
zastava
slika
MAPA PIJACA I INFORMACIJE
Program poslovanja

2018 Godina2017 Godina


 • Izvestaj o realizaciji četiri kvartala programa o izmenama i dopunama programa poslovanja br.6536 - dokument.pdf

 • izvestaj o realizaciji tri kvartala o izmenama i dopunama poslovanja br.4226 - dokument.pdf

 • Izvestaj o realizaciji dva kvartala izmene i dopune godisnjeg programa poslovanja br.4226 - dokument.pdf

 • Izvestaj o realizaciji prvog kvartala godisnjeg programa poslovanja br.9525 - dokument.pdf


2016 Godina2015 Godina


 • Revizorski izveštaj za 2015 - dokument.pdf

 • Izveštaj o poslovanju 2015 - dokument.pdf

 • Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja 2015 - dokument.pdf

 • Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora2 2015 - dokument.pdf

 • Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju 2015 - dokument.pdf

 • Odluka o raspodeli dobiti 2015 - dokument.pdf

 • Usvajanja tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za prvi kvartal 2015 - dokument.pdf

 • Treći kvartal 2015 godine - dokument.pdf

 • Izveštaj revizije o pravilnosti finansiskog poslovanja za 2014 od 07.12.2015 - dokument.docx


Ostali sadržaj dokumentacije nalazi se na starom sajtu...

JKP "Gradske tržnice" Kragujevac ažurirano Friday, 25-May-2018 facebooktwitter
JKP "Gradske tržnice" Kragujevac
Vuka Karadžića br.2 , tel.034/301-625