logo
zastava
slika
MAPA PIJACA I INFORMACIJE
Sva obaveštenja i oglasi

Godina: 2016 / 2017 / 2018 /


OBAVEŠTENJE


28.12.2018

Br.7671

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_7671.doc


27.12.2018

Br.7636

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom" i "Šarena"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_7636.doc


17.12.2018

Br.7272

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Šarena" i pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_7272.doc


03.12.2018

Br.7028

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar" i robnoj "Šarenoj" pijaci...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_7028.doc


26.11.2018

Br.6880

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6880.doc


22.11.2018

Br.6813

OGLAS (javnima nadmetanjem) za davanje u zakup pijačnog mesta na "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6813.doc


22.11.2018

Br.6800

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6800.doc

Odluka o izmeni oglasa - 04.12.2018


20.11.2018

Br.6770

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom" ,daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6770.doc


20.11.2018

Br.6757

OGLAS o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6757.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Kvantaš" - dokument.doc


19.11.2018

Br.6753

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar" i "Šarenoj" pijaci

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6753.doc


05.11.2018

Br.6411

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup pijačnog platoa na pijaci "Erdoglija"...
NAPOMENA:U oglasu je predstavljena i šema pijace.

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6411.doc


02.11.2018

Br.6376

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6376.doc


01.11.2018

Br.6362

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Centar"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6362.doc


30.10.2018

Br.6302

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6302.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Aerodrom" - dokument.doc


29.10.2018

Br.6263

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6263.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Centar" - dokument.doc


23.10.2018

Br.6175

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6175.doc


18.10.2018

Br.6053

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš",izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6053.doc


17.10.2018

Br.5972

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar" i "Šarenoj" pijaci...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5972.doc


08.10.2018

Br.5799

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5799.doc

Prijava za učešće na licitaciji, pijaca "Aerodrom" - dokument.doc


03.10.2018

Prijava za učešće na licitaciji (pravna lica i preduzetnici kao i fizička lica) - dokument.doc


01.10.2018

Br.5621

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5621.doc


28.09.2018

Br.5595

Poništava se Oglas br.5504 od 21.09.2018.god.
Oglas se poništava zbog Odluke br.5595 od 28.09.2018. o poništenju Oglasa.

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5595.jpg


26.09.2018

Br.5567

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na robnoj "Šarenoj" pijaci...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5567.doc


25.09.2018

Br.5553

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5553.doc

Dopuna oglasa 03.10.2018 - dokument_5673.doc


25.09.2018

Br.5544

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5544.doc


21.09.2018

Br.5504

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5504.doc


17.09.2018

Br.5351

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5351.doc


17.09.2018

Br.5356

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5356.doc


06.09.2018

Br.5134

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davnje u zakup poslovnog prostora lokala - kao magacinskog prostora na pijaci "Centar" i pijaci "Aerodrom" ...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5134.doc


29.08.2018

Br.4960

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4960.doc


29.08.2018

Br.4960

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4960.doc


24.08.2018

Br.4882

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4882.doc


24.08.2018

Br.4881

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4881.doc


20.08.2018

Br.4822

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Centar" i robnoj "Šarenoj" pijaci...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4822.doc


15.08.2018

Br.4720

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Šarena" i pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4720.doc


13.08.2018

Br.4652

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup dela pijačnog prostora na pijaci "Erdoglija"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4652.doc


29.07.2018

Br.4253

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4253.doc


26.07.2018

Br.4292

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4292.doc


25.07.2018

Br.4280

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4280.doc


10.07.2018

Br.3992

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona na lokaciji "M3 Aerodrom"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3992.doc


06.07.2018

Br.3882

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom" , "Centar", "Šarena" i pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3882.doc


04.07.2018

Br.3834

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci,izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3834.doc

Dopuna oglasa - dokument_3920.doc


25.06.2018

Br.3691

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3691.doc


25.06.2018

Br.3690

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3690.doc


15.06.2018

Br.3479

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar,", "Šarena" i pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3479.doc


06.06.2018

Br.3180

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora - lokala kao magacinski prostor na pijaci "Centar"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3180.doc


04.06.2018

Br.3110

OGLAS za davanje u zakup mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona na glavnoj pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3110.doc

Prijava za učešće na licitaciji, pijaca "Centar" - dokument.doc


29.05.2018

Br.2973

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar" , daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2973.doc


28.05.2018

Br.2942

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Erdoglija", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2942.doc


24.05.2018

Br.2870

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2870.doc


25.05.2018

Predmet ovog Ugovora je pripajanje Preduzeća prenosilaca Preduzeću sticaocu, i to tako što preduzeća prenosioci prenose svoju celokupnu imovinu i obaveze u korist Preduzeća sticaoca i prestaju sa postojanjem bez sprovodjenja postupka likvidacije....

Za detalje Ugovora pogledajte više na - dokument.doc


23.05.2018

Br.2867

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2867.doc


21.05.2018

Br.2841

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar", "Šarena" i pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2841.doc


21.05.2018

Br.2846

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bresnica", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2846.doc


04.05.2018

Br.2417

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar" i pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2417.doc


30.04.2018

Br.2354

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš" , izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2354.doc


27.04.2018

Br.2316

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2316.doc

Odluka


27.04.2018

Br.2306

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2306.doc


23.04.2018

Br.2225

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2225.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Šarena" - dokument.doc


20.04.2018

Br.2200

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar" i "Šarenoj" pijaci...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2200.doc


20.04.2018

Br.2201

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bresnica", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2201.doc


19.04.2018

Br.2104

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2104.doc


17.04.2018

Br.2043

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji "Šarena" pijaca...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2043.doc


12.04.2018

Br.1931

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1931.doc


27.03.2018

Br.1666

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1666.doc


23.03.2018

Br.1589

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1589.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Aerodrom" - dokument.pdf


22.03.2018

Br.1570

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1570.doc


20.03.2018

Br.1527

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar", "Erdoglija", "Šarena" i pijaci "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1527.doc


14.03.2018

Br.1349

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1349.doc


05.03.2018

Br.1124

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji pijace "Centar"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1124.doc


23.02.2018

Br.1004

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1004.doc


22.02.2018

Br.974

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom" ,daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_974.doc


22.02.2018

Br.3135

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3135.doc


19.02.2018

Br.825

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom", "Centar" i robnoj "Šarenoj" pijaci...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_825.doc


07.02.2018

Br.679

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnog mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_679.doc


26.01.2018

Br.444

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_444.doc


25.01.2018

Br.423

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_423.doc

Dopuna oglasa - dokument_525.doc


23.01.2018

Br.402

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci"Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_402.doc


17.01.2018

Br.223

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom" i pijaci "Centar"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_223.doc


 


JKP "Gradske tržnice" Kragujevac ažurirano Sunday, 30-Dec-2018 facebooktwitter
JKP "Gradske tržnice" Kragujevac
Vuka Karadžića br.2 , tel.034/301-625