logo
zastava
slika
MAPA PIJACA I INFORMACIJE
Sva obaveštenja i oglasi

Godina: 2016 / 2017 / 2018 /


27.12.2017

Br.7535

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_7535.doc


27.12.2017

Br.7531

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_7531.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Aerodrom" - dokument.pdf


25.12.2017

Br.7483

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_7483.doc


18.12.2017

Br.7321

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom" i pijaci "Centar"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_7321.doc


04.12.2017

Br.6925

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na lokacijama pijace "Aerodrom" i pijace "Centar" ...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6925.doc


27.11.2017

Br.6758

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6758.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Aerodrom" - dokument.pdf


29.11.2017

Br.6822/1

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6822/1.doc


27.11.2017

Br.6779

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6779.doc


27.11.2017

Br.6770

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji pijace "Aerodrom"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6770.doc


20.11.2017

Br.6643

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji pijace "Aerodrom", "Centar", "Šarena" i pijaca "Bubanj"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6643.doc


26.10.2017

Br.6226

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji pijaca "Centar" ...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6226.doc


26.10.2017

Br.6220

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6220.doc


25.10.2017

Br.6196

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom" , daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6196.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Aerodrom" - dokument.doc


25.10.2017

Br.6188

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6188.doc


25.10.2017

Br.6198

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6198.doc


19.10.2017

Br.6041

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6041.doc

Prijava za učešće na javnoj licitaciji, pijaca "Centar" - dokument.doc


17.10.2017

Br.6004

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na lokacijama "Aerodrom", "Centar" i "Šarena" pijaca...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_6004.doc


26.09.2017

Br.5598/1

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji "Šarena" pijaca...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5598/1.doc


28.09.2017

Br.5653

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5653.doc


27.09.2017

Br.5622

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5622.doc


26.09.2017

Br.5598

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5598.doc


25.09.2017

Br.3574

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3574.doc


15.09.2017

Br.5363

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji "Šarena" pijaca, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5363.doc


07.09.2017

Br.5242

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na zelenoj pijaci "Centar" i pijaci "Aerodrom", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_5242.doc


25.08.2017

Br.3106

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3106.doc


25.08.2017

Br.4996

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar",daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4996.doc


25.08.2017

Br.4995

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4995.doc


23.08.2017

Br.4935

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Aerodrom" i "Šarena" ...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4935.doc


23.08.2017

Br.4989

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4989.doc


11.08.2017

Br.4719

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na zelenoj pijacama "Centar", "Aerodrom" i "Šarena" pijaca...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4719.doc


31.07.2017

Br.4500

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4500.doc


25.07.2017

Br.4378

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4378.doc


25.07.2017

Br.4377

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4377.doc


26.07.2017

Br.4379

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4379.doc


05.07.2017

Br.4055

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na lokacijama pijace "Centar" i pijace "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_4055.doc


26.06.2017

PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI

Prijava za pijacu "Centar" - dokument.docx

Prijava za pijacu "Aerodrom" - dokument.docx


26.06.2017

Br.3804

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3804.doc


26.06.2017

Br.3803

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3803.doc


26.06.2017

Br.3802

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3802.doc


12.06.2017

Br.3458/1

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup mesta za prodaju iz kamiona, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3458/1.doc


09.06.2017

Br.3450

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji "Šarena" pijaca, daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3450.doc


07.06.2017

Br.3380

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na zelenoj pijaci "Centar" i pijaci "Aerodrom"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3380.doc


07.06.2017

Br.3304

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijacama "Erdoglija" , "Stanovo" i pijaci "Bagremar", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3304.doc


07.06.2017

Br.3305

OGLAS (javnim nadmetanjem) na pijacama "Erdoglija" i "Stanovo", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3305.doc


02.06.2017

Br.3303

OGLAS (javnim nadmetanjem) o raspisivanju javne licitacije za prodaju službenog vozila...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3303.doc


30.05.2017

Br.3243

OGLAS (javnim nadmetanjem) o raspisivanju javne licitacije za prodaju službenog vozila...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3243.doc


30.05.2017

Br.3223

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3223.doc


29.05.2017

Br.3201

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3201.doc


29.05.2017

Br.3207

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3207.doc


29.05.2017

Br.3206

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3206.doc


26.05.2017

Br.3176

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3176.doc


26.05.2017

Br.3177

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bubanj",izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3177.doc


26.05.2017

Br.3178

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bresnica", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_3178.doc


19.05.2017

Br.2992

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Centar", "Aerodrom" i pijaci "Bubanj", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2992.doc


28.04.2017

Br.2681

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Centar" daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2681.doc


04.05.2017

Br.2766

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci, daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2766.doc


28.04.2017

Br.2689

OGLAS (javnim nadmetanjem) na Kvantaškoj pijaci,izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2689.doc


27.04.2017

Br.2660

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bubanj", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2660.doc


27.04.2017

Br.2659

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bresnica", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2659.doc


26.04.2017

Br.2633

OGLAS (javnim nadmetanjem) na pijacama "Erdoglija" i "Stanovo",izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2633.doc


25.04.2017

Br.2609

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijacama "Erdoglija", "Stanovo" i pijaci "Bagremar", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2609.doc


24.04.2017

Br.2533

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2533.doc


20.04.2017

Br.2501/1

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na glavnoj zelenoj pijaci "Centar", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2501/1.doc


20.04.2017

Br.2501

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na glavnoj zelenoj pijaci "Centar", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2501.doc


13.04.2017

Br.2450

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnog mesta - tezgi na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2450.doc


13.04.2017

Br.2451

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za davanje u zakup prodajnog mesta - rashladnih vitrina na pijaci "Centar" , daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2451.doc


07.04.2017

Rezultati mikrobioločkih analiza jaja i mlečnih proizvoda na pijaci Centar i Aerodrom

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - Analize jaja iml.pr. april 2017.doc


07.04.2017

Br.2366

OGLAS (javnim nadmetanjem) zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije,daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2366.doc


07.04.2017

Br.2356

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup prodajnih mesta na Kvantaškoj pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2356.doc


27.03.2017

Br.2063

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2063.doc


27.03.2017

Br.2082

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bubanj", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2082.doc


27.03.2017

Br.2083

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bresnica", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2083.doc


27.03.2017

Br.2062

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijacama "Erdoglija", "Stanovo" i pijaci "Bagremar", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2062.doc


27.03.2017

Br.2061

OGLAS (javnim nadmetanjem) na pijaci "Erdoglija" i pijaci "Stanovo", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_2061.doc


23.03.2017

JKP „GRADSKE TRŽNICE“ KRAGUJEVAC 
Dana 23.03.2017.god IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Godišnji planom analiza za 2017 god. predviđena je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica koje se prodaju na zelenim pijacama JKP,,Gradske tržnice" uz finansijsku podršku grada Kragujevca. Dana 16.03.2017.god. u saradnji sa IZJZ Kragujevac izvršeno je uzorkovanje svežeg ranog povrća na pijaci Centa. Uzorkovano je :

1- Zelena salata – Antić Marina iz Milatovca, tezga br. 101319 
2- Mladi luk – Božinović Saša – Cerovac, tezga br.101093 
3- Spanać - Vulović Violeta – Ždraljica, tezga br. 10997

Na osnovu stručnog razmatranja ispitivanih parametara ( prisustvo pesticia i teških metala ), svi ispitivani uzorci su zdavstveno bezbedni.

Referent za zdravsvenu bezbednost hrane Dipl.ing. Goran Milovanović


22.03.2017

Br.1953

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na pijacama "Centar" i "Erdoglija", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1953.doc


13.03.2017

Br.0740

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji "Šarena" pijaca, daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_0740.doc


06.03.2017

Br.1606

OGLAS (javnim nadmetanjem) na Kvantaškoj pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1606.doc


27.02.2017

Br.1408

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1408.doc


27.02.2017

Br.1412

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1412.doc


01.03.2017

Br.1477

OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom"...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1477.doc


28.02.2017

Br.1461

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci putem javne licitacije, daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1461.doc


27.02.2017

Br.1416

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijacama "Erdoglija" , "Stanovo" i pijaci "Bagremar", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1416.doc


27.02.2017

Br.1410

OGLAS (javnim nadmetanjem) na pijacama "Erdoglija" i "Stanovo",izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1410.doc


27.02.2017

Br.1411

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bubanj", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1411.doc


27.02.2017

Br.1409

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bresnica", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument_1409.doc


22.02.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) na pijacama:"Centar", "Šarena" i pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


21.02.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) na pijacama:"Centar", "Šarena", "Erdoglija", "Aerodrom" i pijaci "Bubanj",daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


10.02.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog psrostora na šarenoj pijaci ,daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


31.01.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na zelenoj pijaci "Centar" , "Šarena" pijaca i pijaca "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


30.01.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Centar", daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


30.01.2017

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom" ,daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


30.01.2017

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bubanj", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


30.01.2017

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Bresnica", izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


30.01.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) na Kvantaškoj pijaci, izdaje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


30.01.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) na pijaci "Erdoglija" i pijaci "Stanovo", izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


30.01.2017

OGLAS (usmenim nadmetanjem) o javnoj licitaciji za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Erdoglija" ,izdaju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


20.01.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) za zakup prodajnih mesta na robnoj "Šarenoj" pijaci, daju se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc

Prijava na učešću o javnoj licitaciji

Ugovor o zakupu "Šarena" pijaca


18.01.2017

OGLAS (javnim nadmetanjem) za davanje u zakup poslovnog prostora na zelenoj pijaci "Centar" , "Šarena" pijaca, pijaci "Erdoglija" i pijaci "Aerodrom", daje se u zakup...

Za opšte uslove i detalje pogledajte više na - dokument.doc


JKP "Gradske tržnice" Kragujevac ažurirano Friday, 25-May-2018 facebooktwitter
JKP "Gradske tržnice" Kragujevac
Vuka Karadžića br.2 , tel.034/301-625